centar za ekspertnu medicinu

CEM

Prof.dr.sc. Mišo Virag

MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJAProf.dr. Mišo Virag vrsni je kirurg, ekspert za područje glave i vrata.

Njegov stručni interes čine kirurška onkologija, rekonstruktivna kirurgija, plastična kirurgija, te estetska kirurgija za područje glave i vrata.

Prof.dr. Mišo Virag redovni je profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dugogodišnji je voditelj Klinike za maksilofacijalnu kirurgiju KB Dubrava.

Specijalist je otorinolaringologije i maksilofacijalne kirurgije, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata.

Prof.dr. Mišo Virag govori engleski i njemački jezik, a hobiji su mu jedrenje, skijanje i tenis.Djelokrug rada prof.dr. Miše Viraga u CEM-u:Maksilofacijalna kirurgija/otorinolaringologija

 • specijalistički pregled – otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija
 • Reanimacija paraliziranog lica
 • Ostranjenje i plastika kod tumora kože
 • Uklanjanje ožiljaka
 • Uklanjanje madeža
 • Estetska kirurgija
 • Operacije nosa, funkcionalna i estetska
 • Korekcija brade
 • operacije kapaka
 • Korekcija uški facelifting
 • Neoperacijske metode pomlađivanja - izravnanje bora lica dermofilerimaEkspertno mišljenje i konzultacije za područje maksilofacijalne kirurgije i otorinolaringologije

 • Mišljenje o dijagnostičkom postupku
 • Mišljenje o terapijskom pristupu
 • Procjena najboljeg terapijskog programa
 • Second opinion – drugo mišljenjeKonzilijarno timsko mišljenje ekspertnog tima CEM-a

 • U konzilijarnom timu kao ekspert zadužen je za cjelokupnu problematiku dijagnostike i liječenja bolesti u području glave i vrata.

Prof.dr.sc. Mišo Virag