Voćarska 14, Zagreb
01 4635 800 099 4635 800 info@cem.hr
← pogledaj sve Područje rada

Fonijatrija

Fonijatrija se kao subspecijalnost otorinolaringologije bavi dijagnostikom, liječenjem bolesti glasa i govora, s glasovnom i govornom edukacijom te fonokirurgijom. Fonijatrija se bitno oslanja na otorinolaringologiju iz koje je izrasla kao posebna subspecijalnost. Naime, preduvjet za dobar govor i glas je zdravlje vokalnog trakta čime se bavi i otorinolaringologija. Međutim, na verbalnu komunikaciju (govor i glas) utječu - oštećenje sluha, neurološki procesi, respiratorna funkcija, psihološka stanja, glasovne i govorne tehnike, hormonski status, razni lijekovi te stupanj glasovne zlouporabe. Time fonijatrija postaje i multidisciplinarna medicinska struka.

OD SKLADA DO FONOTRAUMATSKOG KAOSA

U fonijatrijskoj dijagnostici je važno primijeniti tehnološke modalitete koje se ubrzano razvijaju u modernoj znanosti o komunikacijskim procesima. Razvoju fonijatrije su bitno pridonijele spoznaje o specifičnoj i pravilnoj strukturi sluznice glasnica. Naime tek pravilna struktura glasnice omogućuje normalno ugibanje glasnice tzv. glotidni val tijekom vokalizacije. Tako je npr. vibratorni proces vidjiv samo stroboskopijom ili usporenim analizom endoskopskih video zapisa. Time je moguće utvrditi specifične skrivene patološke promjene, što je posebno važno kod rane dijagnostike karcinoma glasnica. I upravo je ta tehnologija neizbježna za prepoznavanje nepravilnosti vibratornih struktura glasnica npr. onih nastalim fonotraumom. Njezinom primjenom možemo precizno planirati konzervativnu terapiju i fonokirurgiju te poboljšati glasovne tehnike kod glasovnih umjetnika. Fonijatrija koristi i sve moderne tehnike akustičkih analiza i umjetne inteligencije za optimalizaciju govornih i glasovnih mehanizama. Fonokirurški postupci se planiraju i rezultati prate upravo na temelju tih sofisticiranih metoda. U fonokirurgiji i regeneraciji glasnica fonijatrija preuzima sve najnovije metode primjen “filera” posebno prilagođenih visoko specifičnoj i pravilnoj strukturi vibratornog sloja glasnica (masno tkivo, hijauron, kolagan, hidrogel). Posebne ciljne skupine u fonjiatriji su djeca i dječja promuklost, dobne promjene glasa, glasovni profesionalci, glasovni umjetnici i pušači.

SVE JE POVEZANO

Fonijatrija je povezana sa znanostima o verbalnoj komunikaciji i komunikacijskim procesima, s glasom i govorom u izvedbenim umjetnostima, sa verbalnom komunikacijom u edukaciji, medijima i glasovnoj umjetnosti. Ona nastoji preko podizanja kulture glasa i govora te redukcijom fonotruame spriječiti bolesti verbalne komunikacije. Na taj način je fonijatrija u najširem smislu multidiscplinarna.
Svakim danom se u fonijatriju sve više implementira dijagnostika i vokalna terapiju na daljinu slušanjem i objektivnom analizom glasa i govora. Te su mogućnosti posebno bile važne za vrijeme pandemije Covid 19, te su se u to vrijeme još tehnološki usavršile. Također je moguće već sada upravo akustičkim analizama utvrditi neke specifičnosti glasa i govora, koje ukazuju i na neke drugih bolesti u našem organizmu.