Voćarska 14, Zagreb
01 4635 800 099 4635 800 info@cem.hr
← pogledaj sve Područje rada

Klinička farmakologija

Klinička farmakologija bavi se istraživanjem djelovanja lijeka u čovjeku. Ona uključuje sve aspekte koji su povezani sa primjenom lijekova na ljude naglašavajući primjenu koja se zasniva na dokazima (evidence based) dakle optimalnu farmakoterapiju, pogreške u primjeni, ekonomske aspekte ( farmakoekonomika) i štetna neželjena djelovanja - nuspojave lijekova.
Zadaća kliničke farmakologije u prvom su redu istraživanja usmjerena na dokazivanje učinkovitosti lijekova koji se primjenjuju u humanoj medicini, ocjenjivanja sigurnosti primjene lijekova, na istraživanje njihovih nuspojava te racionalnu primjenu tih lijekova.
Pod racionalnom primjenom lijekova podrazumijevamo primjenu lijeka u prihvaćenoj indikaciji, u prvo vrijeme, tijekom odgovarajućeg vremena, uz prihvatljiv odnos učinkovitosti, štetnosti, kvalitetu i farmakoekonomske aspekte (ne samo cijena).