Voćarska 14, Zagreb
01 4635 800 099 4635 800 info@cem.hr
pogledaj sve [Objave]

Nova usluga online konzultacija

objavljeno 01. 09. 2021.

Napredak u informatičko-komunikacijskoj tehnologiji i pandemijska situacija je ponudila mogućnost razvoja nove vrste medicinskih usluga na daljinu, odnosno telemedicine. Ova usluga obuhvaća širok spektar konzultacija koje se odnose na pružanje zdravstvene skrbi koja ne zahtjeva nužni fizički kontakt liječnika i pacijenta, poput očitovanja laboratorijskih ili slikovnih nalaza, donošenje ekspertnih mišljenja i održavanja konzilija. 

Telemedicina ima naročitu vrijednost u situacijama kada je pristup specijaliziranoj zdravstvenoj zaštiti otežan zbog zemljopisnih ili prometnih prepreka, ili zbog epidemioloških ograničenja, čemu svjedočimo u ovom trenutku.

U namjeri da ove prepreke zaobiđemo, nudimo uslugu video medicinski konzultacija (telekonzultacija) putem postojećih platformi za video pozive (WhatsUp, Sykpe, Zoom, Google Meet), uz razmjenu medicinske dokumentacije putem e-pošte. 

Ovime ćemo doznati vaše simptome i smetnje te predložiti dijagnostičko-terapijski plan, bez potrebe za dolaskom u ordinaciju. Ovu uslugu predlažemo svima, a naročito bolesnicima koji su teže pokretni, koji nisu iz Zagreba (radi uštede vremena putovanja), te pri kontrolnim pregledima koji ne zahtjevaju primjenu UZVa ili endoskopski pregled.

Za ovu uslugu dovoljno je imati pametni telefon (mobitel), ili računalo s web kamerom i mikrofonom. Obratite nam se s povjerenjem na {{cem:mail}} s kraćim opisom potreba i navedite platformu koju koristite i kontakt podatke. Odgovoriti ćemo Vam sa prijedlogom termina i uputama za pripremu Vaše eventualne postojeće dokumentacije.

>>> Više o cijenama i tehničkim detaljima za spajanje