Voćarska 14, Zagreb
01 4635 800 099 4635 800 info@cem.hr
pogledaj sve [Liječnici]
Zdenko Krajina
Prof.dr.sc.

Zdenko Krajina

dr.med.
Specijalist onkologije
subspecijalist radioterapije

Prof.dr. Zdenko Krajina vodeći je hrvatski onkolog, bez premca u primjeni liječenja zračenjem zloćudnih tumora. Njegov dugogodišnji rad, iskustvo i vještine svrstavaju ga danas u jednog od vodećih hrvatskih onkologa kako u primjeni zračenja, ali i drugih vidova liječenja onkoloških bolesnika ponajprije kemoterapije i imunoterapije. Brojne kliničke studije koje je vodio ponajprije one vezane uz zloćudne tumore dojke, zloćudne tumore glave i vrata, središnjeg živčanog sustava, probavnog sustava, kože i mnoge druge potvrdile su ne samo njegovo znanje već i veliku kliničku umješnost i sposobnost da vrlo diferentnim bolesnicima ponudi u određenoj fazi bolesti optimalan vid liječenja.

Kao kliničar s velikim iskustvom i znanjem svjestan osjetljivosti i zahtjevnosti onkološkog bolesnika najbolje može ukazati na dijagnostičke i terapijske postupke bilo u početnoj fazi bolesti, njenoj ponovnoj pojavi ili uznapredovaloj odnosno završnoj fazi bolesti. Liječnik takvog iskustva može kompetentno predložiti druge eksperte i stručnjake ove zahtjevne grane medicine.

Prof. dr. Zdenko Krajina je specijalist iz onkologije i radioterapije sa subspecijalizacijom iz cervikofacijalne kancerologije te sveučilišni profesor kliničke onkologije.

Prof.dr. Zdenko Krajina govori engleski i francuski jezik, a hobiji su mu wind surfing i trčanje.

Djelokrug rada prof.dr. Zdenka Krajine u CEM-u:
Onkološki pregled
Bolesnici sa zloćudnim tumorom bilo kojeg organa ili organskog sustava
Bolesnici sa sumnjom na zloćudni tumor
Ekspertno mišljenje i konzultacije za područje onkologije i radioterapije
Mišljenje o histološkom tipu i rasprostranjenosti zloćudnih tumora
Mišljenje o dijagnostičkoj obradi i potrebnoj dodatnoj dijagnostičkoj pretrazi
Mišljenje i preporuka o daljnjem liječenju uz naglasak na individualizirani plan liječenja
Prikaz svih rizika liječenja, ponajprije odnosa terapijskog uspjeha i toksičnosti (agresivno liječenje u odnosu na potporno i simptomatsko liječenje); odnos liječenja i kvalitete života
Mišljenje o liječenju zloćudnih tumora u uznapredovaloj fazi bolesti
Mišljenje i pregled rijetkih oblika zloćudnih tumora te preporuka za liječenje u stručnjaka specijaliziranih za tu vrstu rijetkih zloćudnih tumora
Mišljenje o prognozi zloćudnog tumora uz iscrpan prikaz terapijskih mogućnosti
Mišljenje i preporuka za nove vidove liječenja i sudjelovanje u kliničkim ispitivanjima novih lijekova
Individualni programi u prevenciji raka, ovisno o rizičnim čimbenicima

Konzilijarno timsko mišljenje ekspertnog tima CEM-a
U konzilijarnom timu kao ekspert zadužen je za cjelokupnu problematiku dijagnostike i liječenja onkoloških bolesnika. U ovom dijelu zadužen je za mišljenje i preporuku dijagnostike i liječenja bolesnika sa zloćudnim tumorima, ponajprije rješavanja problema koji su razlog za konzilijarno mišljenje.
Prof.dr. Zdenko Krajina