Voćarska 14, Zagreb
01 4635 800 099 4635 800 info@cem.hr
pogledaj sve [Liječnici]
Prof.dr.sc.

Vesna Medved

dr.med.
Specijalist psihijatar

Prof. dr. sc. Vesna Medved je liječnica, specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije i psihofarmakologije. Redovita je profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Više od tri desetljeća radila je na Klinici za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb (Rebro) u Zagrebu. Tijekom tog razdoblja stekla je veliko iskustvo i znanje u dijagnosticiranju i liječenju cijelog spektra psihičkih poremećaja. Bila je pročelnica Zavoda za kliničku psihijatriju i pročelnica Zavoda za anksiozne i stresom izazvane poremećaje. Ima dvadesetgodišnje iskustvo psihijatra konzultanta u timovim za liječenje najtežih tjelesnih bolesnika uključujući i bolesnike u programima transplantacije organa. Kroz rad u Ministarstvu branitelja Republike Hrvatske ima izuzetno veliko iskustvo u radu sa stradalnicima Domovinskog rata.
Višekratno se usavršavala u inozemstvu, dva puta u SAD; u Bostonu na Harvard Medical School (1979/80 i 1990/91), ima položen Američki državni ispit za liječnike ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) te je boravila na Algemeine Krankenhaus u Beču (1999). Intenzivno se bavila edukacijom iz psihijatrije i bila je voditeljica specijalističkog usavršavanja iz Psihijatrije za Republiku Hrvatsku.
Stručno je vrlo aktivna; dugo godina obnašala je funkciju tajnice Hrvatskog psihijatrijskog društva. Iskazivala je veliki interes za etiku u medicini i psihijatriji u sklopu čega je bila i članica Povjerenstva za akademski integritet, članica Etičkih povjerenstava KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta.
Brojni su znanstveni i stručni radovi profesorice Medved, tematike iz područja kliničke psihijatrije, koji uključuju suvremenu neuroradiološku (brain imaging), biokemijsku i genetsku dijagnostiku. Koautor je sveučilišnog udžbenika iz psihijatrije iz 2016.
Obnaša funkciju predsjednice Nadzornog odbora Klinike za psihijatriju Vrapče.
Govori engleski jezik.

Djelokrug rada Prof. dr. sc. Vesna Medved u CEM-u:

-Psihijatrijski dijagnostički pregledi: prvi i kontrolni
-Liječenje psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, anksioznih poremećaja i reakcija na stres, organskih poremećaja i demencija
-Provođenje individualne suportivne psihoterapije i psihoedukacije
-Konzultativna psihijatrija kod psihosomatskih bolesti
-Konzultacije u vezi psihofarmakoterapije
-Konzultacije u vezi primjene psihofarmaka u kombinaciji s ostalim lijekovima kao i izbor psihofarmaka u osoba s tjelesnim bolestima
-Davanje drugog mišljenja na osnovu osobnog pregleda i medicinske dokumentacije