centar za ekspertnu medicinu

CEM

Prim.dr.med. Vesna Goldoni

ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJAZnanstvena djelatnost:

Autorica i koautorica stručnih i znanstvenih radova (objavila 9 poglavlja u 6 knjiga, te preko 120 radova u časopisima.

Aktivno sudjeluje na brojnim stručnim skupovima, postdiplomskim tečajevima, simpozijumima i kongresima iz područja dijabetologije u zemlji i inozemstvu.

Članica uredničkog vijeća glasila “Izvor“Organizacijske vještine:

  • Tijekom Domovinskog rata obnaša funkciju liječnika promatračke misije Europske zajednice
  • 1994.g. uključuje Hrvatsku u projekt „Gift of life“ Rotary Club Distric 7470 of New Jersey (39oro djece s prirođenim srčanim manama besplatno operiranim u inozemstvu, te donacija medicinske opreme u vrijednosti od 1 200 000 američkih dolara).
  • 1996. i 2001.g.članica užeg organizacijskog odbora za pripremu 150. i 155. obljetnice KB “Sestre milosrdnice“Funkcije:

  • 1999.g. delegat skupštine HLK
  • 2001.g. predsjednica Odbora za obnovu Klinike za
  • Pedijatriju KB “Sestre milosrdnice“ nakon požara
  • 2001.g. članica Komisije za unutarnji nadzor KB “Sestre milosrdnice“
  • 2002.g.voditeljica kliničkog odsjeka Centra za dijabetes Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KB “Sestre milosrdnice“
  • 2008.g.voditeljica Polikliničkog odjela Zavoda za Endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KB “Sestre milosrdnice“
  • 2011.g. voditeljica Kliničkog odjela za dijabetes Zavoda za Endokrinologiju,dijabetes i bolesti mmetabolizma KBC “Sestre milosrdnice“, do umirovljenja 10.mj 2013.
  • 2012.g.do umirovljenja zamjenica predsjednika Etičkog povjerenstva KBC „Sestre milosrdnice“
  • od 2010.g . radi u Poliklinici Pronatal kao konzultant
  • od 2016.g. radi kao dijabetolog i endokrinolog u Poliklinici Aviva

Prim.dr.med Vesna Goldoni