centar za ekspertnu medicinu

CEM

Sindrom vokalnih nodula

Prof.dr.sci. Santa Večerina Volić

Vokalni noduli nastaju u srednjem dijelu slobodnog ruba glasnica gdje je vibracijska amplituda najveća, što je optimalno dokumentirano na originalnoj snimci tijekom pjevanja odnosno govora. U pravilu nastaju u djece i žena. Kad se ta fiziološka pojava udruži sa forsiranim i prolongiranim kontaktom posebice kod velike glasovne uporabe, dolazi vrlo često do reakcije tkiva u vidu vokalnih nodula, koji mogu biti morfološki različiti (mekani, tvrdi, miješani, spljošteni, izbočeni). Oni remete fonacijsko približavanje glasnica i uz već postojeću hiperkineziju izvorište su lošeg i bolesnog glasa.

Međutim, oni se javljaju i kod stanjenih odnosno otečenih glasnica. Vokalni noduli liječe se konzervativno ili po potrebi - fonokirurški. Međutim, samo uspostava relaksirane fonacije odgovarajućom glasovnom terapijom spriječit će njihov povratak. Osim toga sasvim je drugačiji fonokirurški tretman vokalnih nodula nastalih na glasnicama normalne debljine i elasticiteta, odnosno na stanjenim ili otečenim glasnicama. Odstranjenje vokalnih nodula na stanjenim odnosno edematoznim glasnicama mora biti povezano i s njihovom fonokirurškom regeneracijom i remodeliranjem.

Vocal nodules syndrome

Prof.dr.sci. Santa Večerina Volić

Vocal nodules are developing in the middle of the vibratory vocal fold margin, where the vibratory amplitude is the greatest (best demonstrated on original records of singing and speech voice). Vocal nodules could be found predominant ly in children and women. When this physiological feature is associated with forced and prolologed contact (especially in voice overuse) it results in tissue reaction to phonotruma creating very often vocal nodules. Such vocal nodule could be soft, firm, mixed, flattened or prominent, and they interfere with phonatory adduction resulting in bad and pathological voice.

Sometimes vocal nodules could develop in cases of thin, stiff or oedemastous vocal folds. Vocal nodules could be treated by conservative approach or by phonosurgery. But only the voice therapy enabling relaxed phonation will prevent vocal nodules recurrence. The phonosurgical procedure in patients with vocal nodules developed in thin vs. oedematous vocal fold must include vocal fold regeneration or remodelation.